KEN U ZELVE

____________

 De term “bewust” komt in ons dagelijks leven veel voorbij. Zo van, als we goed eten en sporten dan blijven we gezond. Door logica komt er dan bewustheid tot stand. Maar dit is geen bewustwording in de psychologische zin.

Ons ” ZELF ” is de samenwerking tussen het bewuste en het onbewuste. Het overgrote deel van ons gedrag wordt bepaald door ons onbewuste en dat is ook de reden dat we vaak zoeken naar ons ” ZELF “. 

In het onderbewuste schuilen talent, passie, hartstocht, maar ook de antwoorden op je vragen en het is de inspiratie bron voor creativiteit en inventiviteit.

Deze eigenschappen zijn vaak verborgen onder een onbewuste laag van negatieve emoties en gedachten die het gevolg zijn van onverwerkte ervaringen of onontwikkelde mogelijkheden. Als je die laag geheel of gedeeltelijk weet te verwerken dan pas kun je uit de rijke bron van het onbewuste putten en komt er ruimte vrij voor psychische en spirituele groei.

De weg naar de verwezenlijking van die groei kent één voorwaarde en dat is “zelfconfrontatie” en dat is niet de weg van de minste weerstand en is een lastig en soms pijnlijk proces waar je hard voor moet werken. Het is durven kijken in jouw eigen spiegel.

Bewustwording is dus het resultaat van het verwerken van negatieve emoties, gedachten en ervaringen.

De PvB INSIGHT kan je helpen met het verwerken van deze negatieve laag zodat er ruimte vrijkomt voor verdere zelfrealisatie en dus meer zelfinzicht.   

( Met dank aan Threes Brouwers uit haar boek “Huilende spiegels” zie “Lees meer” ) 

Op de gevel boven de ingang van de tempel van Apollo vlakbij het orakel van Delphi in Griekenland stond geschreven :

” Ken U zelve en u zult alle geheimen van het universum weten “

LEES MEER