ZICHT OP JE  “ZELF” 

____________

 

Astrologie is een symbolen leer. Al duizenden jaren voor Christus begonnen mensen te ontdekken dat als er bepaalde patronen van hemellichamen verschenen er steeds weer gelijksoortige tendensen op aarde in gang gezet werden. Het herkennen van deze cyclussen en het duiden van de daaruit volgende tendensen is wat een astroloog doet.  

Astrologen maken horoscopen, tekeningen van de stand van de planeten en sterren op een bepaald tijdstip.

Een geboortehoroscoop is dus de stand van die hemellichamen op het moment van een geboorte. Deze horoscoop geeft het totaal potentieel weer ( psychologisch, fysiologisch en spiritueel ) van een mens en is het uitgangspunt en de start van de levensweg. 

Omdat de hemellichamen na het geboorte moment direct verder reizen, en nieuwe patronen vormen, komt de menselijke ontwikkeling op gang. 

De geboortehoroscoop is een waardevol hulpmiddel om inzicht te krijgen in de karakterstructuur van een mens. Maar er zijn meer factoren die in samenhang gezien moeten worden met de geboortehoroscoop en die van invloed zijn op een mensenleven. De opvoeding, de levensomstandigheden, de gezondheidstoestand en niet te vergeten de eigen wil van de betrokkene.   

 Dat vanuit astrologisch oogpunt gezien iemands toekomst vast zou liggen en dat er dus concrete voorspellingen zouden kunnen worden gedaan is helaas een misvatting en een hardnekkig verwachtingspatroon. 

Er zijn verschillende disciplines binnen de astrologie zoals psychologische, spirituele en medische ofwel kosmobiologische astrologie.

Astrologie bied handvatten om aanleg, talenten en behoeften bespreekbaar te maken en dat je zodoende mogelijk tot een beter zelfinzicht komt. 

Zonnewijzer Rennes Le Chateau

LEES MEER