JE UNIEKE “ZELF”

________________________

Ieder mens is uniek. Elk mens heeft een unieke kwaliteit in zich die zich onderscheid van anderen. Kinderen laten heel vaak zien wat die kwaliteit in hen is maar dat word meestal niet zo goed begrepen omdat het buiten het gewone valt. De omgeving reageert daar negatief op en “weigert” het kind in zijn uniek zijn omdat het gedrag is wat niet binnen de maatschappelijke of ouderlijke norm valt. Het kind gaat zich aanpassen en drukt die unieke kwaliteit het onbewuste in.

Later in het leven komen er vaak vragen naar boven. Wie ben ik nu eigenlijk en wat is mijn doel in dit leven en wie wil ik echt zijn. De unieke kwaliteit die vroeger is weggedrukt naar het onbewuste klopt aan de deur. Je essentie trekt aan de bel en wil eruit. 

Spirituele astrologie is samen in gesprek gaan en zoeken naar wie je in essentie bent, je unieke zelf.

LEES MEER