EEN  GESPREK

Een consult is een gesprek tussen twee mensen die met elkaar praten en niet tegen elkaar. De voorwaarde voor zo een gesprek is dat het niet probleem gericht is maar mensgericht. Er wordt geen diagnose gesteld maar het gesprek wordt op gelijkwaardige basis aangegaan zonder te oordelen en in respect voor elkaars zijn. Deze manier van gesprek voeren is dan ook geen therapie maar er kan wel een zodanige werking vanuit gaan dat het menselijke proces verder opgang geholpen wordt.

De PvB INSIGHT werkt vanuit deze filosofie. Aan de hand van jou vraagstelling gaan we kijken waar je mogelijkheden liggen en niet  zozeer wat het probleem is maar hoe het proces bij jou verloopt. 

LEES MEER