Wat is astrologie ?

Astrologie is een eeuwenoude wetenschap, die wel 5000 jaar teruggaat, die er vanuit gaat dat er een verband bestaat tussen wat er in de kosmos gebeurt met het leven hier op aarde. Ook wel het “Zo boven, zo beneden” principe genoemd. De psycholoog Jung introduceerde in 1930 het principe “synchroniciteit” , wat in het kort betekend dat alles met elkaar in verband staat, en gaf het principe daarmee een enigzins wetenschappelijk kader. Dat verband geld dus niet alleen tussen alles wat hier op aarde gebeurt maar ook voor het geheel, de interactie tussen heelal en aarde en de uitwerking daarvan in het dagelijkse leven van o.a.de mens. De stand van de planeten en sterren op het moment van iemands geboorte wordt weergegeven in een horoscoop en dat is het uitgangspunt van iemands leven,

We gaan samen in gesprek werken aan jouw welzijn door te kijken naar je ontwikkeling in het verleden, waar je nu bent en wat voor eventuele tendensen er voor jou in de komende toekomst zouden kunnen zijn. Een hardnekkige misvatting over astrologie is dat de toekomst komst vast zou liggen en door de sterren bepaald wordt. Dit is maar ten dele een juiste veronderstelling. De mens heeft een eigen wil en die is ook bepalend voor de ontwikkeling van iemands leven. Daarnaast zijn mensen onder bepaalde invloed van hun ouders opgevoed en hebben ze in hun leven dingen meegemaakt. Dus naast het astrologische bestaan er aspecten die mede van grote invloed zijn op de ontwikkeling van iemands leven.

Astrologie is een middel, een handvat, om te komen tot zelfreflectie en daardoor te komen tot een beter zelfinzicht. Bewustwording dus.